LD Properties Ltd - Недвижими имоти в България
English Russian Facebook0897588099 email 0897588099
+359 897 588 099skype
Свържете се с нас
Facebook0897588099 email 0897588099

 
Политика за защита на личните данни

Уважаеми ползватели на сайта, наши бъдещи и настоящи клиенти на Агенция ЛД Пропъртис!


Във връзка с прилагането на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) ви представяме Политиката за поверителност и за защита на личните данни на потребителите на нашия сайт, която има за цел да ви осведоми за това как ЛД Пропъртис ООД обработва вашите лични данни като администратор и как можете да контролирате този процес. Запознайте се внимателно с Политиката и изразете своето съгласие или несъгласие с нея.

Данни за администратора:

ЛД Пропертис ООД, с адрес на управление: гр. Варна, ул. Карамфил №16 А,  ЕИК 111565361, и офис адрес: ул. Баба Рада 29, ет 1, представлявано от Добринка Захариева, имейл адрес: office.atni@inbox.ru, тел: 0897588099, като агенция за недвижими имоти, извършва посредничество при осъществяване на сделки с недвижими имоти и в изпълнение на тези си задължения изисква, съхранява и обработва лични данни на физически лица (субекти на данни) - клиенти, желаещи да използват нашите услуги  и потребители/ползватели на сайта за целите на обслужването им.

Субекти на данни, за които Агенцията събира, съхранява и обработва данни са:

- потребители/ползватели на сайта  www.ld-bgproperties.com;
- потребители/ ползватели на сайта, които са използвали или отправили запитвания чрез  контактните форми на сайта;
- потребители/ ползватели, направили контакт с Агенцията чрез обаждане по телефона или изпращане на имейл на електронната поща на агенцията;
- клиенти, осъществили контакт с брокерите на Агенцията и заявили желание да ползват посредническите услуги на агенцията.

Какви данни събираме ние като администратор, каква информация ни предоставяте вие като Потребители и как се използва:

Данните, които събираме за клиента са: три имена, ЕГН, данни от документ за самоличност, адрес на електронна поща, телефонен номер, адрес за кореспонденция, постоянен адрес и семейно положение, които са ни необходими за удостоверяване на вашата самоличност при встъпване в договорни отношения с нас. За да можем да Ви предоставим нашите посреднически услуги в областта на недвижимите имоти, за да защитим и вашите и нашите интереси, ние изготвяме и подписваме необходимите за това договори и протоколи за оглед.

Вие можете да използвате нашите услуги, предоставяни чрез сайта www.ld-bgproperties.com, като използвате формите за контакт с Агенцията, където ясно обозначаваме задължителните полета за предоставяне на лични данни, без които е невъзможно да предоставим услугите си.  Това са: име, телефонен номер, имейл адрес. Когато сме получили запитване от вас чрез някоя от контактните ни форми, ще ползваме предоставените ни данни за контакт, за да се свържем с вас и да ви предоставим информацията или съдействието, от което се нуждаете. Няма да използваме вашите контакти, за да рекламираме продукти или услуги от трета страна.

Агенция ЛД Пропъртис съхранява и обработва информация за лични данни постъпила чрез формите за контакт в сайта, чрез обаждания по телефон или чрез изпращане на кореспонденция по електронна поща.

За да бъде сайтът функционален, се използват  така наречените cookies или "бисквитки" (малки текстови файлове, съхранявани в браузъра на потребителя). Сайтът запазва информация за предишни търсения на Потребителя, както и за вече разглеждани обяви с цел да улесни навигацията и вашето търсене като клиенти.

Цели, за които обработваме лични данни

Агенция ЛД Пропъртис използва предоставената информация единствено по повод осъществяване на дейността си. Достъпът до тази информация е ограничен, организирани са процедури, предназначени да предпазят информацията от загуба, злоупотреба и неправомерно разкриване.

Агенция ЛД Пропъртис събира, използва и обработва информацията, описана по-горе с цел:


а/ предоставяне на търсената от Потребителя информация за недвижими имоти и свързаните с тях информационни услуги,

б/ сключване на договори за посреднически услуги, а именно:
 
  - договор за посредничество да продажба на недвижим имот
  - договор за посредничество за покупка на недвижим имот
  - договор за посредничество за отдаване под наем на недвижим имот
  - договор за посредничество за наемане на недвижим имот

в/ провеждане на огледи на недвижими имоти и предоставяне на информация за недвижими имоти,  както следва:
 
  -  протокол за оглед на недвижим имот
  -  протокол за предоставяне на информация

г/ за приемане и обработване на получени оферти, сигнали, жалби, искания и друга кореспонденция;

д/ за изпълнение на законови задължения, свързани с изисквания за съхраняване или предоставяне на информация във връзка с разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи.

Срокове за съхранение на информация и лични данни
 
  -  Регистрационни данни, събирани при първоначален контакт (като име, фамилия, имейл адрес, телефон) - съхраняват се без определен срок, до изтриването им от Вас;
  -  данните, предоставени при подаване на обява чрез сайта – за срок от 5 (пет) години;
  -  договори по дейността, включително Договори за посредничество и протоколи за оглед - до 5 (пет) години след прекратяване на договора;
  -  кореспонденция, жалби и сигнали, искания, включително по електронна поща - за срок до 5 (пет) години;
  -  документи на кандидати за работа  - до 1 (един) месец от подаването им;
  -  "бисквитки" - до изтриването им от Вас или до 6 (шест) месеца от последното ползване на сайта.

В края на периода за съхранение Вашите данни ще бъдат заличени.

Посочените срокове могат да бъдат променени, съгласно изискванията на действащото законодателство.

Предоставяне на информация на трети лица

Агенция ЛД Пропъртис не предоставя по никакъв повод на трети лица информация, представляваща лични данни на потребителите, освен с тяхното изрично съгласие и в предвидените от Закона случай.

С оглед осъществяването на желаните сделки с недвижими имоти от страна на Потребителите, подали оферти за предлагане на собствени недвижими имоти, ние си запазваме правото да предоставяме на трети лица описателна характеристика на тези имоти, която е публична и е изнесена на сайта.

Агенция ЛД Пропъртис не събира чувствителни данни за расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения и подобни, както и данни, които се отнасят до здравето, сексуалната ориентация на клиентите.

Какви са Вашите права по отношение на личните данни, които сте ни предоставили:

Вие имате право по всяко време:

  - Да поискате потвърждение дали се обработват личните ви данни при нас, да поискате копие от вашите лични данни, както и информация, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.
 -  да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни.
 -  да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били предоставени; когато сте възразили срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато оттеглите съгласието си за обработка на вашите данни.

За целта е необходимо да отправите искане чрез основната форма за контакт в сайта ни. Ако искането ви за изтриване на лични данни е основателно, ние ще го изпълним.

Ако преценим, че личните ви данни са необходими за спазване на законови задължения или защита на нашите права, те ще бъдат съхранени, а вие ще бъдете информирани за това.

Ако Вашето искане е неоснователно или прекомерно, можем да наложим такса за предоставянето на исканата информация или да откажем изпълнението.

Срокът за получаването на исканата информация е 30 дни от датата на подаване.

Защита на личната неприкосновеност на деца

Нашият сайт не е предназначен за деца и ние отлично разбираме необходимостта от защитата на информацията за деца, особено в онлайн средата. Агенция ЛД Пропъртис не поддържа политика за умишлено събиране на информация за лица под 18-годишна възраст.

Длъжностно лице по защита на личните данни

Въпроси и искания във връзка с правата Ви по защита на Вашите лични данни, можете да отправяте към длъжностното лице по защита на данните на имейл:  office.atni@inbox.ru

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Комисия за защита на личните дани

Седалище и адрес на управление:
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция:
гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg;
Уеб сайт: www.cpdp.bg


Политика за защита на личните данни
2023, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни

Свържете се с нас Facebook0897588099 email 0897588099
+359 897 588 099
ldproperties.office@gmail.com